ביטוח משכנתא

הידעתם?

ביטוח משכנתא בבנק יקר בעשרות אחוזים
מאשר בחברות ביטוח המתמחות נחשו במה ? כן.. בביטוח

ביטוח המשכנתא:

ביטוח המיועד לכל רוכשי הדירות אשר מחויבים על ידי הבנק המלווה בעריכת ביטוח משכנתא, כתנאי לקבלת ההלוואה.
מורכב מביטוח חיים לצורך כיסוי המשכנתא במקרה של פטירת הלווים או אחד מהם וביטוח נכס/מבנה להבטחת שלמות המבנה.
ביטוח החיים וביטוח המבנה משועבדים לטובת הבנק ז״א הבנק הוא המוטב הבלתי חוזר בפוליסה.

נהוג לחשוב שלביטוח משכנתא לא צריך לתת תשומת לב כי זה "עבור הבנק", טעות!
ביטוח המשכנתא בא לשרת את הבנק אך גם אותנו.

ביטוח החיים –  הינו בגובה סכום המשכנתא שנלקחה או היתרה במקרה וזו משכנתא לא חדשה.
במקרה של פטירה, של אחד הלווים או של שניהם, חברת הביטוח “תדאג״ לכיסוי המשכנתא, כלומר, החוב לבנק יכוסה על ידי חברת הביטוח.

במקרה חו״ח של פטירת שני בני הזוג, מקבלים “פיצוי כפול״ – פיצוי בגובה יתרת המשכנתא שהולך לבנק לצורך מחיקת החוב בגוף המלווה. בנוסף, מקבלים היורשים (המוטבים), בדרך כלל הילדים, סכום בגובה זהה ליתרת המשכנתא, זה נקרא כפל ריסק.

בחברות שיש להן פיצוי כפול (כפל ריסק) יש תקופת זמן שמחויבת בין קרות מקרה ראשון למקרה שני עד שהפוליסה מתבטלת לחלוטין, כמו, מיידי או 24 שעות או 48 שעות, בחברות שסוכנות משאבים עובדת איתן זה עד 30 יום שזה התקופה הכי ארוכה שקיימת.

הפוליסה מכסה לא רק את יתרת המשכנתא במקרה מוות, אלא גם דמי סילוק מוקדם אם יש וגם פיגור בתשלומי המשכנתא עד שישה חודשים (סעיף 180 יום).

ביטוח מבנה –
יש לא מעט הבדלים ותוספות חשובות שניתן לקבל במסגרת ביטוח המבנה למשכנתא.
השניים הבולטים והנפוצים ביותר הם:

  • כיסוי צד ג'
  • כיסוי שירותי חירום

כיסוי צד ג' בביטוח מבנה, בא להגן עלינו כנגד כל תביעה של צד שלישי, בצד ג' מכוסה כל מי שלא בעל הפוליסה/בעל הנכס, קירבה ראשונה ודיירי קבע.
בכיסוי צד ג' קיים נזק גוף ונזק רכוש.
נזק גוף זה נזק לכל נפש שלא נכנס בהגדרה שהוזכרה, אורח, חבר של הילדים, שליח פיצה וטכנאי כבלים נכנסים בהגדרה ולכן כל נזק שיקרה להם כמו החלקה על רצפה רטובה וקרה מקרה ביטוח כמו שבר מכה בראש וכו… אנו חשופים לתביעה, כיסוי צד ג' מגן עלינו.

נזק לרכוש שיותר נפוץ ומוכר זה נזק לשכנים כמו שריפה שהתחילה בדירת המבוטח והתפשטה לשכן או לשכנים וגרמה לנזק בדיוק כמו הצפה של מים בדירת המבוטח ומחלחלים לשכן או לשכנים, כל הנזק יכוסה על ידי חברת הביטוח, סכום הכיסוי לצד ג' לא אחיד בין החברות ביטוח וחשוב לשאול על כמה הכיסוי, בחברות הגדולות מקובל כיסוי של 500,000-1,000,000 ₪.
"בכל מקרה לא הולכים לישון בלי צד ג'"
כיסוי של צד ג' לומדים להעריך בזמן קרות מקרה.

כיסוי נוסף שכלול בביטוח מבנה של המשכנתא בחברות מסוימות, זה ביטוח חירום לנזקי חשמל ומים.
לרוב כיסוי זה כולל עזרה ראשונה למקרים של חשמל ומים, דהיינו, במקרה של נזילת מים או נפילת חשמל ניתן להתקשר למוקד חירום ואיש מקצוע מחויב להגיע תוך 90 דקות, יש השתתפות עצמית שמשתנה בין החברות אך נעה בין 40 ל-50 שקלים לרוב.

ערך כינון: אחד המושגים החשובים להכיר.
בפוליסת ביטוח מבנה אנו מבטחים את הנכס בשווי הקמה מחדש של הנכס שנקבע על פי שמאי או על פי נוסחה שנקבעה על ידי משרד האוצר ונקבעת על פי גודל הבית הרשום בארנונה.

במקרה של הרס מוחלט של הנכס עקב רעידת אדמה, תעביר חברת הביטוח לבנק את סכום הביטוח מבנה שזה למעשה הערך כינון.
ערך הכינון לרוב הוא כשליש משווי הבית לקנייה/מכירה, 2/3 זה שווי הקרקע שלא מבוטחת.

חשוב לדעת: 
בכל הפוליסות המשווקות על ידי סוכנויות הבנקים לא ניתן לקבל בשום דרך את ההרחבות/תוספות הנ"ל, כמו צד ג', שירותי חירום או כל הרחבה שהיא.
בסוכנויות של הבנק הפוליסה אכן מינימליסטית ובאה לשרת את הבנק בלבד.
בחברות הישירות חשוב לבדוק שיש כיסוי צד ג' ומה הסכום, בישירות הסכום הוא לא קבוע כמו בחברות הגדולות.
בנוסף חייבים לבדוק ולוודא או לדרוש שבישירים (AIG, ביטוח ישיר, תשע מיליון) אין "קנס יציאה" בביטוח מבנה, למקרה ורוצים לעבור לחברה אחרת לפני תום השנה או באמצע תקופת השנה, בדרך כלל יש. ביטוח המבנה הוא למעשה ביטוח שנתי בדיוק כמו רכב ולכן בישירים צריך לחדש כל שנה ואילו בחברות הגדולות זה מתחדש אוטומטית באותם התנאים.
ניתן לבקש לוח סילוקין (לוח התפתחות הפרמיה העתידית לאורך השנים).

פרמטרים שמשפיעים על גובה הפרמיה בביטוח חיים:

  1. גיל המבוטח
  2. סכום המשכנתא או יתרת
  3. המשכנתא
  4. מין
  5. מעשן/ לא מעשן

פרמטרים שמשפיעים על גובה הפרמיה בביטוח מבנה:

גודל הבית במטרים מרובעים על פי הארנונה (על פי הגודל נקבע ערך הכינון).

מחפשים צמיחה כלכלית?  התחילו אותה כאן

0
חסכון ממוצע ללקוח בביטוח פרטי
0
סך הכספים האבודים שאותרו
0
סך ההלוואות שאושרו
0
מספר משקי הבית שצעדו בשביל הצמיחה