ביטוח תאונות אישיות

הידעתם?

ביטוח תאונות אישיות מכפיל ואף משלש את גובה הפיצויים המתקבלים מביטוח לאומי במקרה של תאונה או פציעה חמורה, הנפצעת ולא ידעת ?

לצערנו, תאונות קורות בכל עת ובכל מקום.

בעידן בו שירותי הבריאות והביטוח הלאומי לא מספקים מענה כלכלי הולם במקרה של פציעות כתוצאה מתאונה, קיימת רק תשובה מלאה אחת:

ביטוח תאונות אישיות:

 • פוליסה אשר מכסה בגין כל תאונה שהיא מכל סוג ובכל מקום…
 • אין תקופת אכשרה והכיסוי חל באופן מיידי.
 • הפרמיה קבועה לכל חיי המבוטח, לכן כדאי להיכנס צעירים.
 • אין תקופת המתנה, למעט כיסוי למקרה סיעודי.
 • אין השתתפות עצמית.
 • אין צורך לחדש אותה, בתוקף עד גיל 80.
 • הצהרת בריאות קצרה ותמציתית
 • תהליך הפקה פשוט ומהיר מה שנותן התחלת כיסוי כמעט במיידי.
 • ילדים בכיסוי מגיל 3, מכוסים בכל מקום שנמצאים.
 • פוליסה פרטית, חוזית- לא משנה מאיזה מקור תקבל כסף, תקבל גם מהפוליסה.
 • כיסוי גם לתאונה כתוצאה מפעילות ספורט חובבני.
 • קבלת הכסף (למעט מקרה של סיעוד מתאונה) היא בטווח של חודש מיום התביעה.

פוליסת תאונות אישיות היא הפוליסה הכי נמכרת והכי נתבעת!

כמו שצוין כולנו חשופים לתאונה כלשהי בכל מקום כל הזמן, פוליסת תאונות אישיות נותנת פתרון זול ומהיר במקרה של כיסויים בגין מקרים הנובעים מתאונה, על פי תנאי הפוליסה וכמפורט להלן: 
פיצוי חד פעמי במקרה של מוות מתאונה. (בהתאם לסכום שנקבע על פי חבילת הכיסוי שנרכשה)
פיצוי חד פעמי במקרה של נכות כתוצאה מתאונה. (אחוזים מסכום הביטוח עבור שברים עפ"י השיעורים המפורטים עבור האיברים ברשימה כמפורט בפוליסה, ובהתאם לסכום שנקבע על פי חבילת הכיסוי שנרכשה)
פיצוי חד פעמי במקרה של שברים עקב תאונה. (אחוזים מסכום הביטוח עבור שברים וכוויות עפ"י השיעורים המפורטים עבור האיברים ברשימה כמפורט בפוליסה, ובהתאם לסכום שנקבע על פי חבילת הכיסוי שנרכשה, מספיק צילום של השבר)

פיצוי חד פעמי במקרה של כוויות עקב תאונה.  (אחוזים מסכום הביטוח עבור כוויות עפ"י השיעורים המפורטים ברשימה כמפורט בפוליסה, ובהתאם לסכום שנקבע על פי חבילת הכיסוי שנרכשה החל מכוויה ממדרגה שניה ומינימום 4.5% משטח הגוף על פי הטבלה המצורפת לפוליסה)
פיצוי יומי בגין אשפוז בבי חולים עקב תאונה. (בהתאם לסכום שנקבע על פי חבילת הכיסוי שנרכשה, החל מהיום השלישי ועד 26 שבועות, יכול להשתנות בחברות מסוימות)
פיצוי חד פעמי בגין מצב סיעודי שארע עקב תאונה., בהתקיימות התנאים המפורטים בפוליסה, בהתאם לסכום שנקבע על פי חבילת הכיסוי שנרכשה (תקופת המתנה של 90 יום , יכול להשתנות בחברות מסוימות).

 • חשוב ללמוד/לשאול על השירותים הנוספים (משתנה בין החברות).

שירותים כגון:
אחות פרטית באשפוז מתאונה.
הוצאות פינוי באמבולנס אם המבוטח לא אושפז. 
שהייה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה במלון בקרבת בית החולים.
טיפולי פיזיותרפיה ו/או טיפולי רפואה משלימה.
פיצוי עקב היעדרות ילד מבחינת מגן/ בגרות עקב תאונה.
ועוד….

פוליסת תאונות אישיות אכן לא הפוליסה הראשונה בסדר העדיפויות כשמחפשים רשת בטחון למניעת קטסטרופה או קריסה כלכלית אך כן יכולה לתת מענה מהיר ועזרה ראשונה נאותה במקרה של תאונה.

נכות תעסוקתית:
נכות תעסוקתית או כל שם אחר

מחפשים צמיחה כלכלית?  התחילו אותה כאן

0
חסכון ממוצע ללקוח בביטוח פרטי
0
סך הכספים האבודים שאותרו
0
סך ההלוואות שאושרו
0
מספר משקי הבית שצעדו בשביל הצמיחה